Aktieägare

Aktieägare per 30 december, 2016.
Uppdateras varje kvartal. Nästa uppdatering 18 april, 2017.
Antal aktier Ägarandel (%) Förändring sedan 2016-09-30
PENNY HOLDING AS (fd VALIDUS AS) 77 287 482 29,93% 0
SEB 56 000 000 21,69%  0
LINC AB 30 000 000 11,62% 0
JP MORGAN SECURITIES LLC 13 855 972 5,37% 0
JOHANSSON HUBERT 12 258 012 4,75% – 1 285 389
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 10 742 729 4,16% – 5 384 822
MAXVECTOR OÜ 9 174 053 3,55% 0
SUNVECTOR OÜ 7 000 000 2,71% + 5 460 000
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 991 342 1,55% + 740 970
SVENSSON SIGBJÖRN 3 350 000 1,30% 0
PORT CAPITAL AB 2 387 422 0,92% – 121 144
SKANDIA FÖRSÄKRINGS AB 1 998 024 0,77% +15 101
LCL LIFE & PENSION LTD 1 662 222 0,64% 0
MATTSSON SVEN 1 454 546 0,56% 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A, W8IMY 1 200 000 0,46% + 100 000
Summa 15 största aktieägare 232 361 804 89,98%
Summa övriga 25 863 376 10,02%
Totalt antal aktier 258 225 180 100%