Aktieägare

Aktieägare per 31 mars, 2017.
Midsona har offentliggjort att samtliga villkor har uppfyllts och att de kommer att fullfölja budet.

Med anledning av detta uppdateras inte Bringwells aktieägarlista.

Antal aktier Ägarandel (%) Förändring sedan 2016-12-30
MOLLY HOLDING AS (fd VALIDUS AS) 77 287 482 29,93% 0
SEB 56 000 000 21,69%  0
LINC AB 30 000 000 11,62% 0
JP MORGAN SECURITIES LLC 13 855 972 5,37% 0
JOHANSSON HUBERT 12 091 312 4,68% – 166 700
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET AVANZA PENSION 10 931 743 4,23% + 189 014
MAXVECTOR OÜ 9 520 057 3,69% + 346 004
SUNVECTOR OÜ 7 000 000 2,71% 0
SVENSSON SIGBJÖRN 3 650 000 1,41% + 300 000
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 350 913 1,30% – 640 429
PORT CAPITAL AB 2 113 439 0,82% – 273 983
SKANDIA FÖRSÄKRINGS AB 1 964 388 0,76% – 33 636
LCL LIFE & PENSION LTD 1 662 222 0,64% 0
MATTSSON SVEN 1 454 546 0,56% 0
HANDELSBANKEN LIV 1 198 320 0,46% 0
Summa 15 största aktieägare 232 080 394 89,87%
Summa övriga 26 144 786 10,13%
Totalt antal aktier 258 225 180 100%