Kalender

Bringwell AB (publ) redovisar resultatet till börsen per hel- och halvår.

 

  • Bokslutskommuniké 2016 offentliggörs den 21 februari 2017
  • Årsstämma hålls på Hilton Hotels, Stockholm, den 28 april 2017
  • Halvårsresultat offentliggörs den 20 juli 2017