Ledning

BRINGWELL AB’s NORDISKA LEDNINGSGRUPP

Martin Klafstad

CEO

Född 1965

737103

Martin är CEO i Bringwell. Han har en gedigen erfarenhet av FMCG, dagligvaruhandeln och ledande befattningar inom bl a Rema 1000, Kavli och Orkla Food. Han har både sälj- och marknadsbakgrund.

Martin började i Bringwell i augusti 2016

Jonny Hoffman

CFO/Vice VD

Född 1956

Jonny Hoffman

Jonny har det övergripande ansvaret för Finans, IT samt Supply samt fungerar även som vVD.

Jonny har en bred erfarenhet både som CFO och CEO i Abba och Seafoodkategorin i Orkla Food. Han har de senaste åren arbetat som interim CFO och konsult inom ledningen för en rad större bolag.

Jonny har varit i Bringwell sedan oktober 2014.

 

Senia Johansson

Chief Medical & Regulatory Officer

Född 1969

Senia Johansson

Senia ansvarar för Regulatory inom Bringwell.

Hon har en forskarbakgrund och har också arbetat på bl a Läkemedelsverket och Svensk Egenvård med regulatoriska och vetenskapliga frågeställningar, både nationellt och internationellt.
Senia har farmacie doktorsexamen från Uppsala Universitet och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och publikationer.

Senia har varit på Bringwell sedan 2012.

 

 Bengt Lind

Business Development & Business Unit Director Pharmacy & Grocery, Sales Director Sweden

Född 1976

Bengt Lind

Bengt är försäljningsansvarig för Bringwell Sverige samt affärsutvecklare och affärsområdeschef.

Han har tidigare varit VD i Green Medicine och satt i Svensk Egenvårds styrelse t o m 2013. Bengt har även arbetat som godkänd revisor och har magisterexamen i ekonomi.

Bengt har varit i Bringwell sedan 2008.

 

Lena Karlsson
Human Resource Manager

Född 1973

Lena Karlsson

Lena ansvarar för HR inom Bringwell Norden.

Lena har jobbat som HR Specialist på Metsä Tissue AB och som Key Account Manager/Sälj coach på SJ AB. Lena har en magisterexamen i Personal Organisation och Ledarskap och är även Diplomerad Akupressör.

Lena har varit i Bringwell sedan 2012.

 

Björn Ullemark

Chief Supply Officer

Född 1978

Björn Ullemark

Björn ansvarar för Supply och är Platschef för produktionsanläggningen i Falköping.

Han har tidigare arbetat som Produktionschef och Platschef på Falbygdens Ost och Atria Scandinavia.
Björn har en DIHM-examen från IHM Business School.

 

Eva Wilander

Chief Marketing Officer

Född 1969

Eva

Eva är CMO på Bringwell. Hon har det övergripande ansvaret för den nordiska marknadsorganisationen inom Bringwell.

Eva har en examen från KTH i grund med ytterligare studier i Business Management och i Operational Marketing. Eva kommer närmast från en ledande tjänst på Coca Cola och har tidigare även haft ledande positioner i Candy King och Procter & Gamble. Eva har en lång erfarenhet av marknad och försäljning inom FMCG.

Eva började på Bringwell i augusti 2016.

Audun Holt

Nordic Sales Director/Country Manager Norway

Född 1970

audun_holt

Audun är nordisk försäljningschef och landschef Norge. Han har lång erfarenhet av hälsokostbranschen där han under ett antal år varit ledare för Validus butiksdrift och även inköps- och säljchef i Life AS.

Audun började i Bringwell i augusti 2016.