Midsonas erbjudande

Midsonas erbjudande till aktieägarna i Bringwell

Den 15 maj 2017 offentliggjorde Midsona AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) (“Erbjudandet”).

Midsona erbjuder samtliga aktieägare i Bringwell att, som vederlag för varje aktie i Bringwell erhålla antingen:

a) 0,0213 nyemitterade aktier av serie B i Midsona (“Aktiealternativet”).
b) ett kontant vederlag om 1,00 kronor (“Kontantalternativ”), eller
c) en komination av a) och b).

Aktiealternativet är begränsat så att det sammanlagda värdet av alternativet maximalt kan motsvara 63,3% av det totala budvärdet. Vidare är Kontantalternativet begränsat så att det sammanlagda värdet av alternativet maximalt kan motsvara 50,0% av det totala budvärdet.

Dokument relaterade till Erbjudandet
Midsona offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell – 2017-05-15, klicka här.

Uttalande från den oberoende budkommittén för Bringwell med anledning av Midsonas offentliga uppköpserbjudande – 2017-05-15, klicka här.

Midsonas erbjudande till aktieägarna i Bringwell – 2017-06-12, klicka här.

Midsona meddelar att Konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av Bringwell utan åtgärd – 2017-06-29, klicka här.

Midsona offentliggör att samtliga villkor i erbjudandet till aktieägarna i Bringwell har uppfyllts och Midsona fullföljer därmed erbjudandet Midsona meddelar samtidigt att man förlänger acceptperioden – 2017-07-05, klicka här.