Styrelse & Revisor

 

Styrelsens övergripande ansvar är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolaget på ett sätt så att ägarnas intresse av en långsiktig god kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Styrelsen har inte utsett något revisionsutskott. En valberedning har utsetts vars uppgift är att lämna förslag på styrelse för beslut vid årsstämman. Det har hållits 10 st protokollförda styrelsemöten under 2016, inklusive ett konstituerande i Bringwell AB. Styrelsen har träffat bolagets ansvarige revisor vid två tillfällen då genomgång gjorts av de noteringar som revisor haft uppe under årets revision.

Styrelsen består av följande fyra personer:

Dag J Opedal


Styrelsens ordförande sedan 2017

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1959

Övriga nuvarande uppdrag: Executive Advisor för FSN Capital Partners AS.

Styrelseledamot i bolag som Telenor ASA, Kavli Holding AS, Nammo AS, Odin Forvaltning AS, Bertel O. Steen Holding og Invest AS och Cosmetic Group AS.

Aktier i Bolaget: 0

 

Bengt Julander

 

Styrelseledamot sedan 2016

Född 1953

Övriga nuvarande uppdrag: CEO i Linc AB.

Styrelseledamot i bl a Eriksbergskliniken AB, nWise AB, Pharmalink AB, Proequo AB, Stille AB, Swevet AB, Linc AB.

Aktier i Bolaget: 30 000 000

 

Lars Holmström


Styrelseledamot sedan 2013

Född 1942

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Food Radar Systems AB,  Fastighets AB Eleonor och Palagonia.

Tidigare erfarenheter: Lång erfarenhet av VD-och koncernledningsarbete inom Abba Seafood AB, Estrella AB och Freia Marabou AB. Flertalet styrelseuppdrag inom Volvo, Orkla och Freia Marabou.

Utbildning: Ekonom

Aktier i bolaget: 0

 

Patrice Jabet

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1979

Övriga nuvarande uppdrag: Partner FSN Capital Partners AB.

Styrelseledamot i bl a VITA AS med relaterade bolag samt i Molly Holding AS (fd Validus AS)

Utbildning: M.Sc. i Industrial Management and Engineering, Lund, B.Sc i Business and Economics, Lund

Aktier i Bolaget: 0

 

 

Revisorer
PriceWaterhouse Coopers AB omvaldes som Bringwells revisor vid ordinarie bolagsstämma i april 2016 med huvudansvarig Auktoriserad revisor Magnus Brändström. Född 1962.