Valberedning


Valberedning utsedd inför årsstämma 2017

Bringwell AB (publ) meddelade den 13 december 2016 att valberedningen utsetts inför årsstämman 28 april 2017. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållanden per den 30 november 2016. Ägarrepresentanterna är Patrice Jabet, utsedd av Molly Holding AS, Bengt Julander utsedd av Linc AB samt Hubert Johansson. Valberedningen kommer även bestå av Bringwells styrelseordförande Catherine Sahlgren. Patrice Jabet är ordförande i valberedningen.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2017 avseende val av ordförande vid årsstämman, förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, förslag till styrelseledamöternas och revisorernas arvoden samt förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor.

Årsstämman hålla på Hilton Hotel i Stockholm den 28 april 2017.

 

 

E-mail till valberedningen:

info@bringwell.com