Bringwell i korthet

Verksamheten

Bringwell är en av de ledande försäljnings- och marknadsorganisationerna för egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel. Med egenvårdsprodukter avses kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och traditionellt växtbaserade läkemedel.

Bringwell finns i samtliga nordiska länder (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler såsom hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webb och export. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken.

 

“Bringwell brinner för dokumenterade produkter som har en positiv påverkan på människors hälsa och gör en skillnad i vardagen”!

 

Certifierad och medlem i Svensk Egenvård

Bringwells anläggning i Falköping är certifierade i enlighet med Svensk Egenvårds kriterier för ”System för säkra kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter”, och Rådets förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007.

Anläggningen i Falköping är också centrum för logistikverksamhet med ett centrallager för vidare distribution och export av produkter. Bringwell har för anläggningen i Falköping av Läkemedelsverket utfärdat GDP-tillstånd.

HACCP

Bringwell arbetar efter HACCP-systemet, vilket är en metod för att systematisk kontrollera att hälsofaror i verksamheten är under kontroll. HACCP-systemet är uppbyggt av en produkt- och hanteringsbeskrivning, flödesschema samt en faroanalys för råvaror och hanteringssteg.

HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point, översätts ofta på svenska med Faroanalys och Kritiska Styrpunkter. Detta är en arbetsmetod vars syfte är att identifiera och styra faror och risker inom livsmedelshantering.

Metoden bygger på följande 7 principer:
1. Identifiering av hälsofaror
2. Identifiering av kritiska hanteringssteg
3. Bestämning av gränsvärden för varje kritiskt hanteringssteg
4. Bestämning av övervakning av de kritiska hanteringsstegen
5. Bestämning av åtgärder vid överskridande av gränsvärde
6. Verifiering av att systemet fungerar och efterlevs
7. Upprättning av dokumentation

Kort historik

Bringwell bildades 1994 under namnet USP Health Care. År 2000 introducerades koncernen Bringwell på First North (dåvarande Nya Marknaden). Under åren som följer utvecklas både Bringwells strategier och företaget växer via ett antal förvärv och fusioner, bl a av Hela Pharma AB, Green Medicine AB, NaturaMed Pharma AS, Kristallborgen AB m fl.

Företagets huvudkontor är placerat i Stockholm och har egen produktionsanläggning i Falköping.

First North

Bringwell är representerat på First North, en alternativ marknadsplats som drivs av en börs ingående i OMX-gruppen. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Istället är man föremål för ett mindre omfattande regelverk anpassat till minde tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlar på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First North regelverk. OMX Nordiska Börs Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bringwells certified adviser är Mangold Fondkommission AB. Konktaktuppgifter till Mangold är telnr +46(0)8 503 015 50.