Rädd för att ramla?

Fakta om, 27 Sep 2017: Då är du inte ensam! Att tappa sin forna spänst och smidighet är en naturlig del av att bli äldre, men svaga muskler och stela leder kan göra enkla vardagssysslor till riskprojekt. Med rätt kost och motion kan du behålla stabilitet i kroppen längre!

Börja läs

Skrämmande statistik!

Att bli äldre innebär för många stela leder, svaga muskler och sämre balans, vilket kan orsaka fallskador. Så många som 33% av alla över 60 år ramlar minst en gång varje år och efter 80 års ålder drabbas varannan person. Upp till 70% av dem som fallit nyligen känner rädsla för att ramla igen. Att ramla är en riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor över 60 år. I Sverige utgör fallskador ca 12% av vårdtillfällena och är efter hjärt- och kärlsjukdom den främsta orsaken till sjukhusvård. Varje år avlider ca 1 500 personer av fallskador i Sverige, vilket är tre gånger så många som omkommer till följd av trafikolyckor.

Statistiken är skrämmande och detta är ett problem som det inte pratas så mycket om. Många äldre tror att de är ensamma om att få sämre balans och att det upplevs som lite generande att man är lite ostadig på benen och rädd för att ramlar. Att bli äldre är ju en naturlig del av livet, men man ska inte behöva få stela leder och svaga muskler för det.

 

Behåll balans och rörlighet!

Motion påverkar både leder och muskler positivt och därmed även balansen. Även kosten är viktig för att bibehålla stabiliteten i kroppen. Studier visar att D-vitamin påverkar muskelstyrkan och balansen i stor utsträckning, vilket minskar risken för att ramla. Nypon bibehåller ledernas rörlighet, vilket också påverkar balansen positivt.

Det finns idag inga produkter på marknaden som berör det här problemet och därför har vi tagit fram MOVO PLUS+. Med vår nya produkt vill vi vara med och uppmärksamma och bekämpa ett stort hälsoproblem och bidra till att våra äldre får en drägligare tillvaro.

 

Stabila ben och Rörliga leder!

MOVO PLUS+ innehåller nypon som hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet och vitamin D som bidrar till att minska risken för att ramla, vilket är kopplat till balansförlust och muskelsvaghet. Att ramla är en riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor som är 60 år eller äldre.

MOVO PLUS+ lanseras i Sverige under September/Oktober och kommer finnas i alla välsorterade hälsokostbutiker.