Produkter

Rosenrot

Vid trötthet

Stärker kroppen

Omega 3 fiskolja

Lindring vid smärta och stelhet

Lindring vid förkylning

Stödjer den naturliga motstånds-
kraften

Träning och fitness

Arctic Root
Chi San
Chi Sandra
Eskimo-3
Helaflex
Kan Jang
ProbiFrisk
WNT & Multipower
arctic-root chi-san chisandra Eskimo-3-gruppbild helaflex kan-jang probi-frisk WNT 940x450

Produkter

Bringwell har fyra produktområden inom egenvård:

  • Hudvård
  • Vitamin och mineraler
  • Hjärta/Kärl
  • Immunförsvar

Gemensamt för produkterna är deras dokumenterade effekter och unika egenskaper. Produkterna är vetenskapligt förankrade i syfte att ge slutkonsumenterna en hög säkerhet för avsedd effekt.

 

Egna och licensierade varumärken

Bringwells produkter är dels egna varumärken (75 procent) och dels licensierade varumärken (25 procent). För licensierade varumärken har Bringwell ett avtal med varumärkets huvudman om att marknadsföra och sälja produkten under en bestämd period i respektive land. Avtalsperioderna för licensierade varumärken varierar, men den genomsnittliga löptiden uppgår till fyra år.

Bringwells avtalsrelationer till huvudmännen för licensierade varumärken är tillräckligt långsiktig för att inte bolagets verksamhet och lönsamhet skall påverkas negativt om ett eller flera licensavtal skulle upphöra. Bringwells verksamhet och lönsamhet påverkas inte av enstaka licensierade varumärken.

 

Samtliga texter och produktbilder avser de nu gällande versionerna. Äldre texter och förpackningar kan förekomma hos tredjer part, såsom i butiker, tidningar, andra företags hemsidor mm. För detta kan Bringwell Sverige inte ta något ansvar.